:

Hur antecknar man i en pdf?

Innehållsförteckning:

  1. Hur antecknar man i en pdf?
  2. Hur skapar man en JPG fil?
  3. Hur gör du att lägga till en bild i Acrobat?
  4. Hur redigera en pdf-fil?
  5. Varför Ska du skriva ut en pdf-fil?

Hur antecknar man i en pdf?

Välj anteckningsverktyget i verktygsfältet för kommentarer och klicka där du vill placera anteckningen. Skriv text i snabbfönstret. Du kan också använda markeringsverktyget och kopiera och klistra in text från ett PDF-dokument i anteckningen.

Hur skapar man en JPG fil?

Konvertera till ett annat filformat

  1. Klicka på Spara som…. Fönstret Spara bild kommer att visas.
  2. I namnfältet, ändra filändelsen till filformatet du vill konvertera bilden till. Filändelsen är delen av filnamnet efter punkten. ...
  3. Klicka på Spara så kommer en ny fil att sparas i det nya formatet.

Hur gör du att lägga till en bild i Acrobat?

Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till bild . Leta reda på bildfilen som du vill använda i dialogrutan Öppna. Markera bildfilen och klicka på Öppna. Klicka där du vill placera bilden eller klicka och dra om du vill ändra storlek på bilden när du placerar den.

Hur redigera en pdf-fil?

Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera. Markera bilden (eller bilderna) genom att klicka på dem. Klicka på något av följande verktyg under Objekt på den högra panelen: Vänd lodrätt vänder bilden lodrätt, längs en vågrät axel.

Varför Ska du skriva ut en pdf-fil?

Ibland uppstår det problem när du ska skriva ut en PDF-fil. PDF-filen kan exempelvis innehålla skadade bilder eller teckensnitt som Acrobat inte kan behandla under utskriften. När du skriver ut en PDF-fil som en bild så skickas en enkel bild av dokumentet till skrivaren, och ingen behandling behövs.