:

Vad är skillnaden mellan konjugatregeln och kvadreringsregeln?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden mellan konjugatregeln och kvadreringsregeln?
  2. Hur använder man kvadreringsregeln?
  3. Hur fungerar konjugatregeln?
  4. Hur lägger man ihop potenser?
  5. Hur kvadrerar man?
  6. Hur räknar man med logaritmer?
  7. Vad menas med att faktorisera ett uttryck?
  8. Vad är Kvadratkomplettering?
  9. Hur delar man med potenser?

Vad är skillnaden mellan konjugatregeln och kvadreringsregeln?

När man arbetar med att förenkla uttryck händer det att man stöter på uttryck där en parentes som innehåller två termer är kvadrerad. För att underlätta arbetet med sådana uttryck kan kvadreringsreglerna vara till hjälp. Om du istället har två konjugat som multipliceras använder du konjugatregeln.

Hur använder man kvadreringsregeln?

Första kvadreringsregeln används för att multiplicera ett parentesuttryck, som beskriver summan av två termer, med sig själv. Andra kvadreringsregeln används för att multiplicera ett parentesuttryck, som beskriver differensen av två termer, med sig själv.

Hur fungerar konjugatregeln?

Konjugatregeln används för att multiplicera två parentesuttryck bestående av två termer var där ena uttrycket beskriver summan av termerna och det andra uttrycket beskriver differensen mellan termerna.

Hur lägger man ihop potenser?

Potenslagarna. Multiplikation av potenser med samma bas är samma sak som att addera expontenterna. Division av potenser med samma bas är detsamma som att subtrahera exponenterna. Detta kallar vi den första respektive den andra potenslagen.

Hur kvadrerar man?

Att kvadrera ett tal innebär att multiplicera talet med sig självt. Resultatet kallas talet i kvadrat. Exempelvis är 5 i kvadrat 25. Man skriver: 52 = 25.

Hur räknar man med logaritmer?

Logaritmer med olika baser Det allmänna skrivsättet för logaritmen är $\log_a\left(b\right)$ . Vi beräknar med logaritmen det värde som motsvarar den exponent $x$ man upphöjer basen $a$ till, för att få talet $b$ . Vanligt är, som vi redan nämnt, att använda logaritmen med basen tio.

Vad menas med att faktorisera ett uttryck?

Att faktorisera ett tal eller uttryck betyder att man skriver det som en multiplikation. Detta kan innebära att man delar upp det i faktorer, t. ex. 30=2⋅3⋅5 eller 4x3=2⋅2⋅x⋅x⋅x.

Vad är Kvadratkomplettering?

Kvadratkomplettering är ett sätt att lösa andragradsekvationer och den metod som ligger bakom lösningsmetoden pq-formeln. Idén här är att lägga till en kvadrat (något upphöjt med 2) på bägge sidor om likhetstecknet för att därefter kunna faktorisera ena ledet med kvadreringsreglerna.

Hur delar man med potenser?

Division med potenser Det här är en allmän räkneregel som gäller när vi dividerar två potenser som har samma bas: basen ändras inte, men exponenten blir lika med differensen mellan täljarens och nämnarens exponenter. där a är basen som är gemensam för de båda potenserna, och b och c är exponenterna.