:

Vad är en kaskadreglering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en kaskadreglering?
  2. Vad är ett är värde?
  3. Vad är en Regleravvikelse?
  4. Vad heter de två insignalerna till regulatorn?
  5. Vad är bör och är värde?
  6. Har lågt värde?
  7. Vad är bör och är värden?
  8. Vilka två huvuduppgifter kan man säga att ett reglersystem har?

Vad är en kaskadreglering?

Kaskadreglering. Kaskadreglerkretsen (eng. Cascade control) består av två reglerkretsar: en överordnad och en underordnad. Den överordnade reglerkretsen har huvudreglerstorheten som sitt ärvärde och är huvudregulatorn.

Vad är ett är värde?

Ärvärde är inom reglertekniken det nuvarande värdet av den storhet som ska regleras. Om den önskade temperaturen (börvärdet) för ett rum är 20 grader och rummets nuvarande temperatur (ärvärdet) är 18 grader ska reglersystemet öka temperaturen 2 grader så att bör- och ärvärdet stämmer överens.

Vad är en Regleravvikelse?

– Reglersystemets uppgift är att styra en variabel (utsignalen) hos det reglerade sys- temet till en önskad nivå given av börvärdet, även kallat ledvärde eller referensvärde. – Vanligtvis opererar regulatorn direkt på skillnaden mellan börvärdet och utsignalens mätvärde, dvs på regleravvikelsen eller reglerfelet.

Vad heter de två insignalerna till regulatorn?

En regulator som reglerar flödet genom reglerventilen behöver som insignaler mätsignalen y och en referenssignal r , som är y :s börvärde eller ledvärde, dvs det önskade värdet på y .

Vad är bör och är värde?

Ärvärde är inom reglertekniken det nuvarande värdet av den storhet som ska regleras. Om den önskade temperaturen (börvärdet) för ett rum är 20 grader och rummets nuvarande temperatur (ärvärdet) är 18 grader ska reglersystemet öka temperaturen 2 grader så att bör- och ärvärdet stämmer överens.

Har lågt värde?

Vanliga tecken på blodbrist är att du känner dig orkeslös, yr och frusen. Men blodbrist ger inte alltid tydliga symptom – du kan ha ett lågt blodvärde utan att märka det själv. Vitaminbrist, hormonbrist eller inflammatoriska sjukdomar brukar utvecklas över tid och orsakar inte besvär till en början.

Vad är bör och är värden?

Ärvärde är inom reglertekniken det nuvarande värdet av den storhet som ska regleras. Om den önskade temperaturen (börvärdet) för ett rum är 20 grader och rummets nuvarande temperatur (ärvärdet) är 18 grader ska reglersystemet öka temperaturen 2 grader så att bör- och ärvärdet stämmer överens.

Vilka två huvuduppgifter kan man säga att ett reglersystem har?

Reglerteknik I / KEH Beroende på om börvärdet är konstant eller varierande skiljer mantvå olika typer av reglering: 1. Konstantreglering. Börvärdet är oftast konstant och reglersystemets huvuduppgift är att hålla utsignalen lika med börvärdet, trots störningars inverkan.