:

Hur kategoriserar man i Excel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kategoriserar man i Excel?
 2. Hur gör man formler i Excel?
 3. How to alphabetize text in Excel?
 4. How do I sort last names alphabetically in Excel?
 5. How do I use AZ sort in Excel?
 6. What does it mean to alphabetize a column or list?

Hur kategoriserar man i Excel?

Sortera efter mer än en kolumn eller rad

 1. Markera en cell i dataområdet.
 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.
 3. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn, i rutan Sortera efter och väljer den första kolumnen du vill sortera.
 4. Välj sorteringstyp under Sortera efter.

Hur gör man formler i Excel?

Vi tar ett exempel på en enkel formel.

 1. Klicka på den cell där du vill ange formeln i kalkylbladet.
 2. Skriv in = (likhetstecken) följt av de konstanter och operatorer (upp till 8 192 tecken) som du vill använda i beräkningen. I vårt exempel skriver du =1+1. Meddelanden: ...
 3. Tryck på RETUR.

How to alphabetize text in Excel?

How to Alphabetize Text in Excel 1 Fill the Excel sheet with your text. 2 Highlight the entire worksheet. To do this use the shortcut keys "Control + A" or "Command + A." You can also highlight by clicking the blank box in between ... 3 Open the "Data" menu on the toolbar, then click the "Sort" option. ... See More....

How do I sort last names alphabetically in Excel?

The last names will be sorted alphabetically in ascending order by the column of your active cell. Of course, you can also see that there is an option to sort in descending order by using the “Z-A” sort icon instead. An alternative to the above method is to use the Filter command, also on the Data tab.

How do I use AZ sort in Excel?

You can highlight an entire column by clicking on the lettered column heading. Find the "AZ sort" or "ZA sort" icon found on the standard tool bar, under the Data tab. Click the "AZ sort" icon to sort in ascending alphabetical order. Click the "ZA sort" icon to sort in descending order.

What does it mean to alphabetize a column or list?

Alphabetizing a column or list means sorting a list alphabetically in excel. It can be done both ways, either in ascending order or in descending order. It makes the data more sensible.