:

Vad är Hallå konsument för något?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Hallå konsument för något?
  2. Vad kan man få hjälp med hos Konsumentverket?
  3. Kan man ringa Konsumentverket?
  4. Vad betyder hålla konsument?
  5. Vad är konsument Europa?
  6. Vad kan du ha för nytta av kommunens konsumentvägledare?
  7. Vad gör konsumentrådgivningen?
  8. Vad betyder orden konsument?
  9. Vilken lag blir tillämplig om ett land utanför EU är involverat?

Vad är Hallå konsument för något?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Vad kan man få hjälp med hos Konsumentverket?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Här kan du svar på dina frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. Hallå konsument är ett samarbete mellan flera myndigheter och konsumentbyråer.

Kan man ringa Konsumentverket?

Hallå konsument har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta dem. De kan svara på dina frågor på svenska och engelska. Förutom att ringa och mejla kan du även chatta med dem, eller ställa frågor via frågeforumet "Frågor och svar".

Vad betyder hålla konsument?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor eller digitalt innehåll till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. En ny konsumentköplag började gälla från och med den .

Vad är konsument Europa?

Oberoende vägledning via Hallå konsument och ECC Sverige Hallå konsument är en upplysningstjänst som ger oberoende vägledning direkt till konsumenter. Hallå konsument samarbetar med flera myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och kommunernas konsumentvägledning.

Vad kan du ha för nytta av kommunens konsumentvägledare?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Vad gör konsumentrådgivningen?

Konsumentrådgivningen ger dig information och anvisningar i konsumenträttsliga frågor och tvister. Konsumentrådgivningen ger dig information och anvisningar i konsumenträttsliga frågor och tvister. En expert ger en juridisk bedömning av ärendet samt anvisningar.

Vad betyder orden konsument?

"En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet" (1 § 4 st konsumentköplagen). Begreppet förkommer även i många andra lagar, särskilt på konsumenträttens område, med en liknande definition.

Vilken lag blir tillämplig om ett land utanför EU är involverat?

Om du har handlat från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Men om företaget vänder sig till svenska konsumenter är det normalt svensk lagstiftning som gäller.