:

När kan jag ansöka om uppskov?

Innehållsförteckning:

  1. När kan jag ansöka om uppskov?
  2. Hur ansöka om uppskov?
  3. Kan man göra uppskov på hela vinsten?
  4. Vad är kvarvarande Uppskovsbelopp?
  5. Hur betalar man tillbaka uppskov?

När kan jag ansöka om uppskov?

Du kan ansöka om två olika typer av uppskov: slutgiltigt och preliminärt. Ett slutgiltigt uppskov kan du få om du flyttar in i din nya bostad senast 2 maj, året efter du sålt den gamla. Du ansöker om slutgiltigt uppskov i samband med deklarationen året efter du sålt den förra bostaden.

Hur ansöka om uppskov?

Om du vill ha uppskov med att betala skatt på vinsten vid försäljning av en bostad och uppfyller förutsättningarna för att få uppskov begär du det i deklarationen det år när du deklarerar försäljningen. Du deklarerar försäljningen året efter det kalenderår som du och köparen skriver på köpekontraktet.

Kan man göra uppskov på hela vinsten?

Om du köper en ny, billigare bostad får du göra uppskov men inte på hela vinsten. Hur stort uppskov du får göra räknas ut så här: Vinsten × pris för ny bostad / försäljningspris för såld bostad. Uppskovsbeloppet (vinsten) måste vara minst 50 000 kronor. Du måste ha varit permanent bosatt i den gamla bostaden.

Vad är kvarvarande Uppskovsbelopp?

Om du istället väljer att göra uppskov behöver du bara betala omkring 0,5 % av vinsten för bostadsförsäljningen i årlig skatt. Detta så kallade uppskovsbelopp räknas som en schablonintäkt, och består av 1,67 procent av det kvarvarande beloppet i början av varje kalenderår.

Hur betalar man tillbaka uppskov?

Du kan välja att återföra hela eller delar av uppskovet till beskattning även om du inte har sålt din ersättningsbostad. Det gör du i din inkomstdeklaration. Du måste återföra minst 20 000 kr om du återför en del av uppskovsbeloppet.