:

När får man reda på om man kommit in på sen anmälan?

Innehållsförteckning:

  1. När får man reda på om man kommit in på sen anmälan?
  2. När får man reda på antagning våren 2022?
  3. Hur lång tid tar handläggning av sen anmälan?
  4. Vilken tid på dygnet släpps antagningsbeskedet?
  5. När öppnar antagningen till högskolan hösten 2022?
  6. Vilken tid kommer antagningsbesked 2022?

När får man reda på om man kommit in på sen anmälan?

När och hur behandlas min ansökan? De som har ansökt i tid behandlas först och därefter behandlas sena anmälningar. När din sena anmälan har behandlats får du besked via mejl och ett antagningsbesked. Många gånger kontaktar även universitetet eller högskolan dig direkt om du har blivit antagen.

När får man reda på antagning våren 2022?

Anmälan till vårterminen 2022 (andra antagningsomgången)

15 september 2022Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
1 novemberSista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
1 decemberSista kompletteringsdag
9 decemberAntagningsbesked med svarskrav
15 decemberSen anmälan öppnar

Hur lång tid tar handläggning av sen anmälan?

Sen anmälan Alla sena anmälningar handläggs i kronologisk ordning. Om det finns platser kvar kommer du att få besked via e-post, räkna med att detta tar några dagar, det kan bero på om du behöver komplettera med kopior på betyg eller annat för att visa på behörighet.

Vilken tid på dygnet släpps antagningsbeskedet?

Klockan 13 på torsdagen fick hundratusentals personer sina antagningsbesked till Sveriges universitet och högskolor. Och i år – i spåren av coronapandemin – är det fler än vanligt som antas. Totalt har 307 000 personer kommit in på en utbildning till hösten.

När öppnar antagningen till högskolan hösten 2022?

Anmälan till höstterminen 2022 (andra antagningsomgången)

15 marsWebbanmälan öppnarantagning.se och universityadmissions.se
3 majSista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
21 juniSista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag

Vilken tid kommer antagningsbesked 2022?

Ansökan till universitet och högskola inför höstterminen 2022 öppnar den 15 mars och stänger den 19 april – men vad händer sen? Den 12 juli kommer äntligen det första antagningsbeskedet.