:

Hur får man CoC intyg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man CoC intyg?
  2. Hur får man ett typgodkännande?
  3. Vad är CoC certifikat?
  4. Vad är CoC nummer?
  5. Vad är CoC papper?
  6. Vad krävs för att få ett typgodkännande moped?
  7. Hur man registrerar en moped?
  8. Vad händer om man kör ett oregistrerat fordon?
  9. Vad är EC Certificate of Conformity?
  10. Kan en 15 åring stå som ägare på moped?

Hur får man CoC intyg?

Honda Sverige tillhandahåller 1 kostnadsfritt intyg per bil. Om Honda redan har skapat ett CoC-intyg för din bil och ni behöver en kopia, debiterar Honda en administrationskostnad som för närvarande ligger på €175.

Hur får man ett typgodkännande?

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning, utfärdad för produkten.

Vad är CoC certifikat?

Certificates of conformity och innehållslista Certificate of Conformity är ett officiellt dokument som säkerställer att ditt fordon överensstämmer med Europeiska unionens direktiv för innehållsspecifikationer.

Vad är CoC nummer?

Den anger att till ett nytt fordon som registreras i EU ska ha ett s k CoC-dokument (Certificate of Conformity) som ska medfölja fordonet vid leverans (gäller fordon med helbilsgodkännande).

Vad är CoC papper?

Om fordonet är nytt men inte är registrerat i ursprungslandet, krävs ett så kallat CoC (Certificate of Conformity). Det är en handling där tillverkaren intygar att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Ett fordon med CoC ska även ha en tillverkarskylt som anger att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande.

Vad krävs för att få ett typgodkännande moped?

Körkortskrav: Körkort, traktorkort, eller förarbevis för moped klass II. Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 krävs ingen särskild behörighet. Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 25 km/timmen.

Hur man registrerar en moped?

En klass II moped (här ingår 25-moped och 30-moped) behöver inte registreras men den måste vara typgodkänd. Du måste därför se till att begära ett CoC-intyg (intyg om överensstämmelse) för en EU-godkänd 25-moped och ett typintyg om det är en nationellt godkänd 30-moped.

Vad händer om man kör ett oregistrerat fordon?

Kör man ett oregistrerat fordon man har behörighet för, blir det böter. Man blir av med lämp, eller till och med körkortet om man kör fordon man inte har bokstäver för på körkortet. Kör man en MC, registrerad eller ej och saknar A-behörighet, så kan man bli av med körkorten man har.

Vad är EC Certificate of Conformity?

Declaration of conformity eller EU-försäkran är ett dokument där tillverkaren av en produkt intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv. Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran.

Kan en 15 åring stå som ägare på moped?

Om du är minderårig och saknar mopedkörkort kan du inte registreras som ensam ägare av mopeden. En vårdnadshavare måste också registreras i vägtrafikregistret och det är vårdnadshavaren som ska försäkra mopeden. När du har tagit körkort eller fyllt 18 år ansvarar du själv för att försäkra mopeden.