:

Vem kan ansöka om fastighetsreglering?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan ansöka om fastighetsreglering?
  2. Hur lång tid tar det att bli lagfaren ägare?
  3. Hur gör man en fastighetsreglering?
  4. Vem betalar fastighetsreglering?
  5. Vad kostar det att göra en fastighetsreglering?
  6. Vad kostar en fastighetsreglering?

Vem kan ansöka om fastighetsreglering?

Vem ska göra ansökan? Om ansökan gäller en fastighet som ägs av flera tillsammans behöver alla ägare skriva under ansö- kan och lämna kontaktuppgifter. Det gäller även till exempel om ett gift par äger en fastighet till- sammans. Ett undantag är när en fastighet ska delas genom klyvning.

Hur lång tid tar det att bli lagfaren ägare?

Aktuell handläggningstid Handläggningstiden beräknas vara 7 arbetsdagar*. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras. * Beräkningen är en uppskattning, bara helgfria vardagar räknas som arbetsdagar. Till denna handläggningstid tillkommer två arbetsdagar innan du har ditt beslut i brevlådan.

Hur gör man en fastighetsreglering?

Så här ansöker du om en fastighetsreglering För att hjälpa dig med en fastighetsreglering så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Vem betalar fastighetsreglering?

13 § Kostnaderna för fastighetsreglering betalas av sakägarna efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta varje sakägare har av regleringen. Om det är lämpligt, får kostnad för särskild åtgärd fördelas för sig.

Vad kostar det att göra en fastighetsreglering?

Avstyckning av en fastighet mindre än 5 000 kvadratmeter med fältarbete kostar i normalfallet ungefär 48 000 kronor. Fastighetsreglering mellan två fastigheter där den överförda arealen är mindre än 5 000 kvadratmeter med fältarbete kostar i normalfallet ungefär 42 000 kronor.

Vad kostar en fastighetsreglering?

Avstyckning av en fastighet mindre än 5 000 kvadratmeter med fältarbete kostar i normalfallet ungefär 48 000 kronor. Fastighetsreglering mellan två fastigheter där den överförda arealen är mindre än 5 000 kvadratmeter med fältarbete kostar i normalfallet ungefär 42 000 kronor.