:

Vad betyder Canceranmälan?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder Canceranmälan?
  2. Vad står Inca för?
  3. Vad trodde Inkafolket hände i Tiwanaku?
  4. Vad hände i Tiwanaku?
  5. Vilka gudar trodde Inkafolket på?

Vad betyder Canceranmälan?

Säkerställa att PAD med cancerdiagnos canceranmäls och att uppföljningar sker på korrekt sätt. När PAD visar någon form av cancer gör sekreteraren en canceranmälan.

Vad står Inca för?

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum.

Vad trodde Inkafolket hände i Tiwanaku?

Förseelse mot gudarna var att inte ge tillräckligt. Då uppfattade folket översvämningar, jordbävningar, felslagna skördar, sjukdom och död som gudarnas bestraffningar. Inkarikets grundare Manco Capac ansåg sig själv vara son till guden Inti som i sin tur var son till skapelseguden Viracocha.

Vad hände i Tiwanaku?

Tiwanaku kollapsade omkring år 1200. Staden övergavs och dess karakteristiska stil försvann. Tiwanakus konstnärliga stil är distinktiv och tillsammans med den närliggande Huaristilen definieras mellersta horisonten av Andernas förhistoriska kultur.

Vilka gudar trodde Inkafolket på?

Inkaindianernas världsbild Under Inkarikets expansion införde inkaindianerna sin solgud hos de erövrade folken, men samtidigt tillät man att de också dyrkade sina gamla gudar. Till exempel dyrkades guden Pachacamac i centrala delen av Tahuantinsuyo. Religionen i Inkariket var därför inte helt lika i olika landsändar.