:

Hur mycket får man i utvecklingsersättning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man i utvecklingsersättning?
  2. Vem har rätt till Etableringsprogrammet?
  3. Vad får man för ersättning från arbetsförmedlingen?
  4. Vad är utvecklingsersättning?
  5. Vad är Etableringsinsatser?
  6. Vad är stöd och matchning?
  7. Kan man få bidrag om man aldrig jobbat?

Hur mycket får man i utvecklingsersättning?

Du får 57 kronor per dag. Men om något av följande stämmer in på dig får du 168 kronor per dag: Du har gått ut gymnasiet. Du har fyllt 20 år och deltar i en folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte.

Vem har rätt till Etableringsprogrammet?

För att delta i etableringsprogrammet ska du: Vara mellan 20 och 64 år gammal. Ha fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller vara anhörig till någon av dessa.

Vad får man för ersättning från arbetsförmedlingen?

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är beloppet som du får per dag samma som din dagpenning från a-kassan. Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 procent av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan. Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag.

Vad är utvecklingsersättning?

Vad är utvecklingsersättning? Om du har fyllt 18 år men inte 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa, kan du få utveck- lingsersättning om du deltar i ett arbetsmarknads- politiskt program. Uppfyller du villkoren för a-kassa får du aktivitetsstöd. Du får utvecklingsersättning högst fem dagar i veckan.

Vad är Etableringsinsatser?

Etableringsinsatserna ska stödja nyanlända att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och samhällslivet. Svenska för invandrare (sfi) är en obligatorisk del av etableringsplanen och en viktig insats för att ge grundläggande kunskaper i svenska.

Vad är stöd och matchning?

Stöd och matchningär en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen och du får handfast hjälp på vägen till ett arbete.

Kan man få bidrag om man aldrig jobbat?

Du kan till exempel delta i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program och ersättning från Försäkringskassan, antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det kan vara bra att ringa Arbetsförmedlingen så fort som möjligt för att hjälp med din situation.