:

Kan man åka utomlands när man är arbetslös?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man åka utomlands när man är arbetslös?
  2. Har Spanien a-kassa?
  3. Kan man få Akassa om man bor utomlands?
  4. Vem har rätt att få a-kassa?
  5. Vilka länder har a-kassa?
  6. Vem finansierar a-kassa?
  7. Kan man ta semester när man har a-kassa?

Kan man åka utomlands när man är arbetslös?

Ja, det går faktiskt. Fast bara inom EU/EES och Schweiz och endast under 3 månader. Det är viktigt att ansöka om det och prata med oss innan du åker. Ett av kraven är att du måste ha varit arbetslös på heltid i minst 4 veckor i Sverige.

Har Spanien a-kassa?

Svar: Du har rätt till arbetslöshetsersättning, “prestación del desempleo”, om du blir av med din anställning, eller får din arbetstid reducerad ofrivilligt.

Kan man få Akassa om man bor utomlands?

Om du är arbetslös i Sverige kan du behålla ersättningen från a-kassan medan du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att söka jobb. Men först måste du ansöka om intyget U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). När intyget är beviljat kan du påbörja din sökanderesa.

Vem har rätt att få a-kassa?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

  • Du har det senaste året jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad.
  • Du har det senaste året jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

Vilka länder har a-kassa?

Enligt OECD har tjugo EU-länder en högre a-kassa än Sverige. TCO kräver därför att den nuvarande tillfällig höjningen av a-kassan permanentas och får stöd av bland andra regeringen och Sverigedemokraterna....Svensk a-kassa bland de lägsta i EU.

Nordiska länderAndel i procent
Island Norge Danmark Finland Sverige84 83 80 80 75

Vem finansierar a-kassa?

Arbetslöshetskassorna har rätt till statsbidrag för kostnaderna för den ersättning som betalas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det finansieras genom arbetsmarknadsavgiften och en finansieringsavgift.

Kan man ta semester när man har a-kassa?

När man har semester är man inte arbetslös Man kan inte a-kassa när man har semester från en anställning. Betald semester räknas som arbete och ska räknas som arbetad tid när man ska kvalificera sig för a-kassa (uppfylla arbetsvillkoret).