:

Vad är PGI?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är PGI?
  2. Vilken del av lönen är pensionsgrundande?
  3. Hur räknar man ut pensionsgrundande inkomst?
  4. Vad är ett inkomstbasbelopp?
  5. Vilken lön räknas pensionen på?
  6. Hur kan jag räkna ut minPension?
  7. När använder man inkomstbasbelopp?
  8. När används inkomstbasbelopp?

Vad är PGI?

Pensionsgrundande inkomst, PGI, beslutas av Skatteverket i samband med beskattningen varje år. Bestämmelserna om PGI finns sedan 2011 i socialförsäkringsbalken, SFB. Förarbeten finns i prop. 2008/09:200.

Vilken del av lönen är pensionsgrundande?

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 431 kronor (2022). Det finns också ett tak för intjänande till pensionen. För att nå det behöver du ha en inkomst på 572 600 kronor per år (2022). Det motsvarar 47 717 kronor per månad (2022).

Hur räknar man ut pensionsgrundande inkomst?

* Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 20 500 kronor eller 44 375 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp.

Vad är ett inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbelopp är ett belopp som beräknas av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen varje år. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten. För 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kronor.

Vilken lön räknas pensionen på?

Tjänar du mer än 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 47 717 kronor i månaden eller en årslön på 572 600 kr (år 2022), så har du nått taket för inbetalningar till den allmänna pensionen. Här är det enbart årsinkomsten som räknas.

Hur kan jag räkna ut minPension?

När vi beräknar dina framtida inbetalningar till pensionerna, det som brukar kallas premier, så utgår vi från den pensionsmedförande lön som rapporterats till oss, eller som du själv angett. Vi utgår också från vilket val du gjort i rutan ”Arbetar som” när du registrerade dig på minPension.

När använder man inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten varje år och används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa ekonomins och framförallt inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter. Inkomstbasbeloppet för 20 kronor.

När används inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbelopp - fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.