:

Har alla Fyrhörningar Vinkelsumman 360?

Innehållsförteckning:

  1. Har alla Fyrhörningar Vinkelsumman 360?
  2. Hur räknar man ut radien från omkretsen?
  3. Hur stor är cirkelns area?
  4. Vad är cirkels area för en cirkel?
  5. Hur stor är cirkelns omkrets?
  6. Vad är Cirkelsektorns area?

Har alla Fyrhörningar Vinkelsumman 360?

En fyrhörning är en geometrisk figur som har fyra hörn, som binds samman av fyra sidor. Hörnen betecknar vi ofta med bokstäver, till exempel A, B, C och D. Vinkelsumman i en fyrhörning är alltid 360°.

Hur räknar man ut radien från omkretsen?

Formeln för en cirkels omkrets är π · diametern. Det går π · diameter på en omkrets. Men man säger ofta 2πr. Alltså radien gånger 2, istället för diametern.

Hur stor är cirkelns area?

I själva verket är cirkelns area lite drygt tre gånger så stor som arean av de små kvadraterna, som vi markerade i figuren. Närmare bestämt är cirkelns area π gånger större än de små kvadraternas area: A c i r k e l = π ⋅ r ⋅ r = π r 2. Den här formeln för en cirkels area kan vi använda för alla cirklar.

Vad är cirkels area för en cirkel?

Vi använder oss av formeln för en cirkels area: A = π ⋅ r 2 = π ⋅ 4 2 c m 2 = 16 π c m 2 ≈ 50, 3 c m 2 Cirkelns area är alltså ungefär 50,3 cm 2.

Hur stor är cirkelns omkrets?

En cirkels diameter är dubbelt så stor som dess radie. Därför är cirkelns diameter 8 cm. Vi beräknar nu cirkelns omkrets enligt formeln: O = π ⋅ d = π ⋅ 8 c m = 8 π c m ≈ 25, 1 c m. Diametern är alltså 8 cm och omkretsen är ungefär 25,1 cm.

Vad är Cirkelsektorns area?

Cirkelsektorns area är alltså ungefär 52,3 cm 2. Medelpunktsvinkeln 60° utgör en sjättedel av ett helt varv (360°). Det innebär också att vår cirkelsektors area utgör andelen en sjättedel av den hela cirkelns area.