:

Är vem som helst välkommen på en begravning?

Innehållsförteckning:

  1. Är vem som helst välkommen på en begravning?
  2. Hur går det till på en borgerlig begravning?
  3. Hur begravs en ateist?
  4. Får man begravas i kyrkan utan att vara medlem?
  5. Hur begravs en person som inte är med i Svenska kyrkan?

Är vem som helst välkommen på en begravning?

Det går inte att bestämma vilka som ska närvara på din egen begravning, men du kan alltid uttrycka din önskan i till exempel Vita Arkivet. Troligtvis kommer de som inte är inbjudna att respektera din önskan om att inte närvara.

Hur går det till på en borgerlig begravning?

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt.

Hur begravs en ateist?

Oavsett vilket samfund eller religion man tillhör, eller om man är ateist, har man rätt till en borgerlig begravning. Vid en borgerlig begravning bestämmer du helt fritt hur du vill att ceremonin ska hållas.

Får man begravas i kyrkan utan att vara medlem?

Många frågar om det blir en dyrare begravning om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Svaret är nej. Svenska kyrkan har statens uppdrag att oavsett religion tillhandahålla kostnadsfria gravplatser, krematorier, begravningskapell och begravningsplatser.

Hur begravs en person som inte är med i Svenska kyrkan?

Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat.