:

Varför får jag inte veta vem jag donerat till?

Innehållsförteckning:

  1. Varför får jag inte veta vem jag donerat till?
  2. När är man för gammal för att bli donator?
  3. Hur går en donation till?
  4. Vilka organ kan man inte donera?
  5. Hur är det att leva med en njure?

Varför får jag inte veta vem jag donerat till?

En avliden människa kan bli donator av flera organ och vävnader till flera mottagare, men många faktorer måste vägas in. Största behovet tillgodoses först. Donatorns närstående får inte veta vem eller vilka som är mottagarna, och mottagarna får inte veta vem som är donator. Du kan inte välja till vem du donerar.

När är man för gammal för att bli donator?

Den som vill donera ett organ, antingen njure eller i vissa fall del av lever som levande donator måste vara myndig, helst över 25 år och helt frisk psykiskt och fysiskt.

Hur går en donation till?

Efter att patienten är dödförklarad kan en donationsoperation påbörjas. Operationen sker med största respekt för den avlidna. De donerade organen och vävnaderna tas tillvara vid en operation, som i stor utsträckning liknar en vanlig operation. Det som syns efteråt är det hopsydda operationssåret.

Vilka organ kan man inte donera?

De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel och tunntarm. Njurar, och i enstaka fall del av lever, kan transplanteras både från avlidna och levande donatorer. I Sverige transplanteras drygt 800 organ och 1 300 vävnader per år.

Hur är det att leva med en njure?

På lång sikt. Efter att du donerat en njure kan du leva ett helt normalt liv. Du kan äta, dricka, arbeta, sporta och göra allt som du gjort tidigare. När man givit bort en av sina njurar har man bara halva sin njurfunktion kvar.