:

Hur gör man en omplaceringsutredning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en omplaceringsutredning?
  2. Vad krävs för att det ska föreligga saklig grund för uppsägningen?
  3. Får man säga upp någon av personliga skäl?
  4. Hur ser en omplaceringsutredning ut?
  5. Vad krävs för att säga upp av personliga skäl?
  6. Hur blir man omplacerad på jobbet?
  7. Vad är en omplaceringsutredning?

Hur gör man en omplaceringsutredning?

Omplaceringsutredningen ska dels göras i så nära anslutning som möjligt till den avslutade rehabiliteringsprocessen då arbetsgivaren konstaterat att återgång till ordinarie arbete är utesluten, dels i så nära anslutning som möjligt till en eventuell uppsägning.

Vad krävs för att det ska föreligga saklig grund för uppsägningen?

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Skälet måste vara något av följande - arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte kan visa på någon saklig grund vid uppsägning , kan uppsägningen ogiltigförklaras.

Får man säga upp någon av personliga skäl?

En uppsägning p.g.a. personliga skäl ska som huvudregel grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet till att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. Undantaget är om förseelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren har visat sig klart olämplig till fortsatt arbete.

Hur ser en omplaceringsutredning ut?

I bedömningen undersöks den anställdes kvalifikationer. Med kvalifikationer avses exempelvis utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och tidigare anställningar hos arbetsgivaren. Kvalifikationerna jämförs med kvalifikationskraven bland de lediga befattningar som finns under perioden då omplacering är aktuellt.

Vad krävs för att säga upp av personliga skäl?

För att du ska kunna säga upp någon av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk.

Hur blir man omplacerad på jobbet?

En förutsättning för omplacering är att det finns en ledig befattning som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för. Med tillräckliga kvalifikationer menas att den anställde ska kunna klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter en kortare vidareutbildning.

Vad är en omplaceringsutredning?

Vad innebär omplaceringsutredning? En omplaceringsutredning genomförs av arbetsgivaren för att bedöma den anställdes förmåga och möjlighet att erbjudas ett annat arbete. Om arbetsgivaren inte genomfört en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning anses en uppsägning inte ha saklig grund.