:

Vad är skillnaden mellan Mullbänksgrund och krypgrund?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan Mullbänksgrund och krypgrund?
 2. Hur bygger man hus från grunden?
 3. Vad är en Mullbänk?
 4. Vad består en grund av?
 5. Vad är en husgrund?

Vad är skillnaden mellan Mullbänksgrund och krypgrund?

Eventuellt är mellanrummen fyllda med stenar och ibland tätade med murbruk, lera eller annat material. Om golvbjälklaget ligger i marken kallas det för en mullbänksgrund. mellan de bärande plintarna, torpargrund som är en fullmurad krypgrund med luftventiler samt så kallad platta på mark.

Hur bygger man hus från grunden?

Såhär enkelt bygger du din grund

 1. Här ska huset stå Du har hittat din tomt. ...
 2. Sätt ut och schakta. Ditt husbygge startar när du sätter ut ditt hus. ...
 3. Spänn upp profiltrådar. ...
 4. Börja monteringen med hörnen. ...
 5. Lägg ut sockelelementen. ...
 6. Lägg ut första lagret cellplast. ...
 7. Rulla ut plastfolie. ...
 8. Cellplastlager 2.

Vad är en Mullbänk?

Mullbänken är en så kallad inneluftsventilerad grund. Den betyder att markfukten ska ta sig upp genom golvet och luftas ut någon annanstans i konstruktionen. Det betyder även att värme från uppvärmning av rummet i sin tur kan ta sig ned och torka ut grunden.

Vad består en grund av?

Platta på mark har traditionellt gjutits på ett kapillärbrytande skikt av till exempel tvättad makadam. Idag gjuts plattan uteslutande på underliggande isolering av cellplast eller hård mineralull. De tidigare plattorna på mark har i småhus drabbats av problem med mögel och röta i syllar och golvkonstruktioner.

Vad är en husgrund?

När man bygger ett hus behöver man förbereda marken där huset ska stå. Det går inte att bygga ett hus eller en byggnad direkt på marken, man behöver ställa det på en husgrund. Det finns olika typer av husgrunder, varav de tre vanligaste varianterna i Sverige är: platta på mark, krypgrund och källargrund.