:

Hur får man fram HSA-ID?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man fram HSA-ID?
  2. Vad är Hsaid?
  3. Vad är ett Siths kort?
  4. Vad är ett Medarbetaruppdrag?
  5. Hur fungerar Siths?
  6. Vem får Siths-kort?

Hur får man fram HSA-ID?

Skriv sedan in https://test.siths.se i din webbläsare. Följ eventuella instruktioner. Under kolumnen HSA-ID (PRN) hittar du till HSA-ID. Ditt HSA-ID är den sifferserie som börjar med SE följt av en rad siffror.

Vad är Hsaid?

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet.

Vad är ett Siths kort?

Identifieringstjänsten SITHS är en nationell säkerhetslösning som bygger på att du som anställd inom vård och omsorg har en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör säker identifiering.

Vad är ett Medarbetaruppdrag?

Ett medarbetaruppdrag är alltid knutet till en specifik vårdenhet, så en person som ska kunna använda Webcert för flera vårdenheter behöver kopplas till ett medarbetaruppdrag för varje vårdenhet.

Hur fungerar Siths?

Stark autentisering innebär att en persons identitet kontrolleras två eller flera gånger innan åtkomst kan ges. I SITHS fall görs detta genom att varje person har en personlig e-legitimation och kan sin personliga pinkod. SITHS e-legitimation innehåller bland annat information om vem personen är och var den arbetar.

Vem får Siths-kort?

SITHS e-legitimation för personer När din organisation beställer SITHS av Inera får ni möjlighet att själva utfärda SITHS e-legitimationer till er personal. Den elektroniska identitetshandlingen utfärdas i form av ett SITHS-certifikat som sedan kan lagras på ett kort eller en mobil bärare.