:

Vad är en grupplivförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en grupplivförsäkring?
  2. Vad innehåller en gruppförsäkring?
  3. How do I contact UPMC Hospital Financial Services?
  4. What are the hours of operation for UPMC Health Plan?
  5. Where can I view my UPMC bill or estatement?

Vad är en grupplivförsäkring?

Grupplivförsäkring för privatpersoner är ett förmånligt dödsfallsskydd till dina anhöriga om du skulle avlida före 65 års ålder. För att teckna en gruppförsäkring måste du ha ett inlåningskonto i SEB. Du kan teckna försäkringen tills du fyller 55 år - och den gäller som längst tills du fyller 65 år.

Vad innehåller en gruppförsäkring?

Gruppförsäkring innebär att din arbetsgivare, ditt förbund eller din förening har tecknat ett gruppavtal med oss. Därefter väljer du själv vilka försäkringar som passar dig och din familj (make, sambo, registrerad partner och barn) till en låg kostnad som du själv betalar. Läs mer om gruppförsäkring.

How do I contact UPMC Hospital Financial Services?

We're available Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. You can schedule an appointment for help by calling 1-800- option 4. UPMC Hospital Financial Services assists patients with all questions related to hospital bills.

What are the hours of operation for UPMC Health Plan?

Business hours at the Hospital Financial Services office are 8 a.m. to 7 p.m., Monday through Friday. To speak with a customer service associate, please call 412- or toll-free 1-844-. For questions about your UPMC Health Plan bill, please contact Member Services at 1-888- or TTY 711.

Where can I view my UPMC bill or estatement?

UPMC hospital and most physician statements are available to be viewed and paid from the "eStatement" section under the Billing tab of your MyUPMC account. If you have questions about your MyUPMC account or bill, you can live chat with customer service once you are logged into your MyUPMC account.