:

Hur mycket får en kardiolog i lön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får en kardiolog i lön?
  2. Vad kan man specialisera sig inom läkare?
  3. Vad gör man hos en kardiolog?
  4. Vad kollar en kardiolog?
  5. Kan en kardiolog operera?
  6. Vad gör en Hjärtsjuksköterska?
  7. Vad har en gynekolog i lön?

Hur mycket får en kardiolog i lön?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad kan man specialisera sig inom läkare?

Några exempel på specialiseringar är: Patolog, barnneurolog, embryolog, narkosläkare, kardiolog, radiolog, reumatolog, dermatolog, onkolog, gynekolog, förlossningsläkare, neonatalläkare, epidemiolog, psykiatriker, smärtläkare, rättsläkare och immunolog.

Vad gör man hos en kardiolog?

Verksamhet Kardiologi Vi utreder och behandlar olika hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt. Vårt mål är att ge god medicinsk vård och god omvårdnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen.

Vad kollar en kardiolog?

En läkare som har fullfört sin specialistutbildning inom kardiologi kallas för kardiolog. Inom kardiologin finns det tre överordnade specialområden: elektrofysiologi, kardiologisk bilddiagnostik och ischemisk hjärtsjukdom. Kardiologer samverkar ofta i sjukvården med andra specialiteter som hanterar hjärtpatienter.

Kan en kardiolog operera?

Det menas med hjärtoperation: De vanligaste hjärtoperationerna är kranskärlskirurgi och klaffoperationer. De ansvariga läkarna vid hjärtoperationer är kirurger, till skillnad från exempelvis ballongvidgning som utförs av kardiologer.

Vad gör en Hjärtsjuksköterska?

Patientansvarig läkare har det medi- cinska ansvaret (verifiera diagnos, opti- mal behandling, allmänmedicinskt om- händertagande) och hjärtsjuksköterskan har omvårdnadsansvaret (optimal egen- vård, förbättrad följsamhet till behand- ling, upptitrering av mediciner, samt täta uppföljningar).

Vad har en gynekolog i lön?

Snittlönen för gynekologer är runt 77 900 kr /mån. En gynekolog är specialist på kvinnors underliv, graviditeter och förlossningar.