:

Är Käkkirurger läkare?

Innehållsförteckning:

  1. Är Käkkirurger läkare?
  2. Varför käkkirurgi?
  3. Vad gör en Assistenttandläkare?
  4. Vad gör Käkkirurg?
  5. Vad kan man specialisera sig inom tandläkare?
  6. Hur mycket kostar en Tandoperation?
  7. Hur mycket tjänar specialist tandläkare?

Är Käkkirurger läkare?

Bli läkare. I många andra länder i Europa måste man ha både tandläkar- och läkarexamen för att bli käkkirurg, och dubbla utbildningar är en stor merit även i Sverige. I brist på en komplett läkarutbildning är det bra att ha läst läkarprogrammets öron-näsa-hals-kurs och gärna även kurserna i internmedicin och onkologi.

Varför käkkirurgi?

Behandlingar inom käkkirurgi Borttagning av visdomständer andra komplicerade tandborttagningar. Behandling av käkcystor och olika typer av godartade tumörer i munhålan. Behandling av olika typer av inflammations- och infektionstillstånd i mun- och käke. Diagnosticering och behandling av olika förändringar i munhålan.

Vad gör en Assistenttandläkare?

Med assistenttandläkare inom folktandvården kommer därmed att avses tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig om- fattning medverka i den grundläggande högskoleutbildningen på tandläkar- linjen.

Vad gör Käkkirurg?

Käkkirurgi är den specialitet inom tandvården som framförallt arbetar med olika kirurgiska ingrepp. Det kan exempelvis handla om att ta bort tänder, sätta in implantat eller operera käkställningsfel.

Vad kan man specialisera sig inom tandläkare?

Specialistutbildning kan genomföras i de odontologiska specialiteterna: endodonti, bettfysiologi, oral protetik, odontologisk radiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti och orofacial medicin.

Hur mycket kostar en Tandoperation?

I regel brukar en tand kosta någonstans mellan 20 0 kronor att ersätta, exklusive eventuella rabatter och bidrag från det statliga tandvårdsstödet. Om det rör sig om ett omfattande ingrepp där flera tänder måste ersättas blir priset vanligtvis billigare per tand.

Hur mycket tjänar specialist tandläkare?

Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. De flesta allmäntandläkare har vid pension 50 000-67 000 kr i månaden. För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 55 0 000 kr per månad.