:

Vad är IATA certifiering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är IATA certifiering?
  2. Vad är en IATA utbildning?
  3. Vad gör IATA?
  4. How do I become IATA certified?
  5. What happens when I submit my IATA application?
  6. How do I apply for an IATA ID card?
  7. Why become an IATA Accredited travel agent?

Vad är IATA certifiering?

Ett IATA-certifikat är en garanti för att vi har mycket goda kunskaper i bland annat prissättning, olika biljettsystem, världsgeografi, koder och regler inom resebranschen.

Vad är en IATA utbildning?

Alla flygbolag som är anslutna till IATA följer regelverket. Detta skapar en världsstandard för hur flygtrafik skall bedrivas. Genom internationella IATA-utbildningen får du en fördjupning i hur man arbetar på en reguljärresebyrå.

Vad gör IATA?

International Air Transport Association, IATA, är en internationell branschorganisation för flygbolag, vars främsta syfte är att representera medlemmarna vilket är flygbolagen och att verka för pålitliga och säkra flygtransporter av såväl passagerare som gods. IATA grundades 1945 i Havanna, Kuba.

How do I become IATA certified?

To become IATA certified, you’ll need to answer a questionnaire and provide documentation of your experience and financial standing. Download the application packet from their website and complete it to get started.

What happens when I submit my IATA application?

You'll also receive a certificate to display in your office. The acceptance documentation will show your IATA numeric code, which is a unique ID that you'll use for future IATA transactions. It will take at least 2 weeks for your application to be approved. Request reconsideration of a rejected application.

How do I apply for an IATA ID card?

> Agents based in the US, please visit the IATAN site. ID Card Online Platform is available for IATA travel agents to submit their ID Card application, supporting documents, and make payment.

Why become an IATA Accredited travel agent?

Unique identification throughout the global travel industry with the “IATA Numeric Code” Use of the "IATA Accredited Agent" logo providing visibility and credibility on premises and website