:

Är busschaufför ett bra jobb?

Innehållsförteckning:

 1. Är busschaufför ett bra jobb?
 2. Hur är det att köra buss?
 3. Finns det jobb som busschaufför?
 4. Är det svårt att köra buss?
 5. Vad krävs för att få köra buss?

Är busschaufför ett bra jobb?

Att vara busschaufför är ett viktigt, ansvarsfullt och spännande yrke. När du kör buss behöver du kunskaperna att hantera ett stort och tungt fordon i trafiken på ett säkert sätt. Men du behöver också kunna hantera människor och ge dem god service och trygghet när de reser med dig.

Hur är det att köra buss?

Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonet kräver. Din förmåga att köra bussen utan onormala ryck och krängningar vid sidoförflyttningar och svängar bedöms också.

Finns det jobb som busschaufför?

Framtidsutsikter. Efterfrågan på bussförare väntas öka något det kommande åren och konkurrensen om jobben minskar. Det är främst inom kollektivtrafiken som rekryteringsbehoven finns. Det närmsta åren är arbetsmarknaden god för bussförare.

Är det svårt att köra buss?

Dock är de svårt att köra buss innan man fyllt 24 år pga olika regler. Tex får man inte köra mer än 5 mil från stationeringsorten etc. Men hittar du en arbetsgivare som har körningar under 5 mil så kör på det. Nackdelar med att köra buss är att man fortfarande arbetar 12 h dagar och stressar i trafiken.

Vad krävs för att få köra buss?

D - Buss

 • Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 • Du har ett körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 • Du uppfyller ålderskraven nedan.
 • Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 • Du har inget körkort från något annat EES-land.