:

Vad är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän?
 2. Vilka yrken ingår som tjänstemän?
 3. Vad är 2929 principen?
 4. Vilka yrken ingår som tjänsteman?
 5. Får en tjänstemän jobba i produktion?
 6. Är sjukvårdspersonal tjänsteman?

Vad är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän?

skiljer man på arbetare och tjänstemän Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund. Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Vilka yrken ingår som tjänstemän?

Här är några exempel på tjänster och vilka tjänstemannayrken som utför dem.

 • Bokföring - ekonomiassistenter, ekonomer och civilekonomer.
 • Upprätthålla lag och ordning - Poliser och ordningsvakter.
 • Lägga upp marknadsstrategier - Projektledare, marknadsförare och marknadsassistenter.
 • Vård och omsorg - sjuksköterskor och läkare.

Vad är 2929 principen?

I AD 1929 nr 29 utkristalliserades det som kallas för 29/29-principen. Principen innebär att arbetsgivarens omplaceringsrätt avgränsas. För att en omplacering ska vara giltig måste arbetstagarens nya arbetsuppgifter ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet.

Vilka yrken ingår som tjänsteman?

Här är några exempel på tjänster och vilka tjänstemannayrken som utför dem.

 • Bokföring - ekonomiassistenter, ekonomer och civilekonomer.
 • Upprätthålla lag och ordning - Poliser och ordningsvakter.
 • Lägga upp marknadsstrategier - Projektledare, marknadsförare och marknadsassistenter.
 • Vård och omsorg - sjuksköterskor och läkare.

Får en tjänstemän jobba i produktion?

ekonomisk verksamhet för ett företag, som konkurrerar med arbets- givaren. Tjänstemannen får ej heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet, som kan inverka menligt på hans arbete i tjänsten.

Är sjukvårdspersonal tjänsteman?

Skillnaden är att en tjänsteman definieras som en person som utövar myndighet, något som inte alltid är fallet för hälso- och sjukvårdspersonal.