:

Hur blir man klinisk psykolog?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man klinisk psykolog?
  2. Vad gör en klinisk psykolog?
  3. Vad studerar man inom Arbets och organisationspsykologi?
  4. Vad är kliniskt perspektiv?
  5. Vad psykisk ohälsa innebär enligt klinisk psykologi?
  6. Vad är organisationspsykologi?
  7. Vad studerar man inom socialpsykologin?

Hur blir man klinisk psykolog?

För att bli psykolog ska du läsa psykologprogrammet som ges vid universitet eller högskola. Programmet är på fem år (300 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och praktiska delar. I slutet av utbildningen håller du på egen hand i terapi med patienter under handledning.

Vad gör en klinisk psykolog?

Klinisk psykologi betecknar dels professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa, dels systematisk utforskning av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling och prevention av kliniska psykiska tillstånd.

Vad studerar man inom Arbets och organisationspsykologi?

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer.

Vad är kliniskt perspektiv?

Klinisk psykologi är den del av psykologin som handlar om – förståelse och förklaring av psykiska störningar – att kartlägga psykologiska faktorer som kan bidra till prognosen vid somatiska sjukdomar och använda behandlingsmetoder utifrån olika psykologiska teorier.

Vad psykisk ohälsa innebär enligt klinisk psykologi?

Psykiatriska tillstånd är diagnosticerad psykisk ohälsa. För att en diagnos ska kunna ställas måste flera olika symptom föreligga och symtomen ska ha funnits under en längre sammanhängande tid. Även funktionsförmågan ska vara nedsatt.

Vad är organisationspsykologi?

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer.

Vad studerar man inom socialpsykologin?

Socialpsykologi definieras som det vetenskapliga studiet av ömsesidig social påverkan och undersöker hur enskilda individers och gruppers attityder och beteende formas och förändras i samspelet med andra individer men även hur detta påverkar och påverkas av samhällsutvecklingen.