:

Hur många omkommer i trafiken pga trötthet varje år?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många omkommer i trafiken pga trötthet varje år?
  2. Hur många trafikolyckor 2020?
  3. Vad menas med en Mikrosömn?
  4. När är man tröttast på vägen hem?
  5. Hur många dör av trötthet?
  6. Hur många olyckor i trafiken sker det varje är som är trötthetsrelaterade dödsolyckor?

Hur många omkommer i trafiken pga trötthet varje år?

Trötthet hos förare bidrar varje år till ett stort antal trafikolyckor. Undersökningar tyder på att trötthet kan vara en bidragande orsak i omkring 10 till 40 procent av alla olyckor.

Hur många trafikolyckor 2020?

2 612 trafikolyckor registrerades under 2020. 2 588 trafikanter skadades eller omkom under 2020. Det är en minskning med 29 procent jämfört med 2019.

Vad menas med en Mikrosömn?

Mikrosömn är en sekundkort omedveten sömn som ofta orsakas av sömnbrist. Det kan inträffa vid bilkörning utan tillräcklig vila och resultera i livsfarliga situationer.

När är man tröttast på vägen hem?

Trötthetsstatistik. Klockan 02:00–05:00 inträffar de flesta trötthetsolyckorna. Singelolyckor är den vanligaste trötthetsolyckan. 40 % av singelolyckorna sker under mörker eller gryning (hög sannolikhet att de beror på trötthet).

Hur många dör av trötthet?

I cirka 20 procent av alla trafikolyckor är trötthet en bidragande orsak enligt VTI. Samtidigt som det varierar mycket mellan olika studier hur vanligt det är att trötthet tros ligga bakom en trafikolycka, allt från 10 till 40 procent.

Hur många olyckor i trafiken sker det varje är som är trötthetsrelaterade dödsolyckor?

Tre av tio trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Trötta förare gör att många skadas och dör varje år, enligt en ny undersökning.