:

Varför valde du att bli lärare?

Innehållsförteckning:

  1. Varför valde du att bli lärare?
  2. Vad är Värdepedagogik?
  3. Varför jobba i skolan?
  4. Vad är implicit värdepedagogik?
  5. Varför arbeta som rektor?

Varför valde du att bli lärare?

Varför valde du att läsa till lärare? Jag vill ha ett yrke som gör skillnad. Jag vill göra något betydelsefullt och något som ger andra människor något. Jag vill vara betydelsefull för andra och då främst barn.

Vad är Värdepedagogik?

Med värdepedagogik menar vi den del av den pedagogiska praktiken som innebär att moraliska eller politiska värden, liksom normer, föreställningar, vanor och färdigheter som bygger på sådana värden, uttrycks, förmedlas till eller utvecklas hos elever.

Varför jobba i skolan?

De tycker att de har ett meningsfullt och utvecklande arbete. De upplever att de har tydliga mål och en rektor som visar dem förtroende och ger dem goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Medarbetare med rätt kompetens som trivs på sitt arbete ger goda möjligheter att skapa bästa möjliga skola för våra elever.

Vad är implicit värdepedagogik?

Implicit värdepedagogik däremot avser de aspekter av den pedagogiska praktiken som resulterar i att implicita värden och normer medieras (förmedlas) till eller utvecklas hos elever som en följd av lärares eller pedagogers handlingar, aktiviteter eller arrangemang, inklusive pedagogiskt material som de använder.

Varför arbeta som rektor?

Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi. Som rektor leder man och planerar arbetet i skolan. Som rektor arbetar man efter de mål som finns i läroplanen. Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan.