:

Hur certifierar man en utbildning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur certifierar man en utbildning?
  2. Hur ka?
  3. Vad kvalitetsansvarig innebär i byggprocessen?
  4. Vad ska en kontrollansvarig göra?
  5. Kan man vara ka själv?

Hur certifierar man en utbildning?

Kursbeskrivningen granskas i första hand av Lipus. Ibland krävs justeringar och kompletteringar av kursproducenten, i så fall får du ett meddelande via mejl. Vid behov sänds kursbeskrivningen därefter vidare till en extern granskare med specialistkompetens. När certifieringen är godkänd får du besked om detta via mejl.

Hur ka?

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vad kvalitetsansvarig innebär i byggprocessen?

Den kontrollansvariga ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvariga ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Kan man vara ka själv?

Den kontrollansvarige måste ha rätt kunskap och erfarenhet för uppgiften och ska styrka detta med en certifiering. Kontrollansvarig ska också ha en självständig ställning till den som utför åtgärderna som kontrolleras, därför kan man inte vara kontrollansvarig för sitt eget bygge.