:

Vad är klinisk handledning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är klinisk handledning?
  2. Vad är handledning inom vård och omsorg?
  3. Vad är klinisk utbildning?
  4. Vad är yrkesmässig handledning?
  5. Vad menas med klinisk?

Vad är klinisk handledning?

Handledning i klinisk verksamhet, grund är en tvärprofessionell utbildning för högskoleutbildade kliniska yrkesgrupper inom medicin och hälsa. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kompetens för handledning inom det egna yrket respektive tvärprofessionellt.

Vad är handledning inom vård och omsorg?

- Syftet med handledning är att du genom reflektion kring omvårdnadsarbetet stärker din yrkesidentitet. Du får tillfälle att samtala om svåra situationer som uppstår i ditt arbete och som du genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Detta i sin tur bidrar till yrkesmässig och personlig växt.

Vad är klinisk utbildning?

Med begreppet avses i detta sammanhang endast de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vård- och omsorgsmiljöer i direktkontakt med patient/ klient, vårdorganisation och personal. I rapporten används också begreppet praktik vilket är synonymt med klinisk/tillämpad utbildning.

Vad är yrkesmässig handledning?

Yrkesmässig handledning där deltagarna, handledare och sjuksköterskor, lyfter fram frågor, undersöker/utforskar, förklarar och systematiserar erfarenheter ges möjligheten till reflektion och att dela erfarenheter av den givna omvårdnaden (Bégat & Severinsson 2001).

Vad menas med klinisk?

Svar: I ordböckerna anges endast en betydelse av klinisk, nämligen 'praktisk medicinsk, som har att göra med (behandling på) klinik'. Exempel på detta kan vara klinisk bakteriologi eller att sjukdomen kräver klinisk vård.