:

Vem har ansvaret för Sveriges ekonomi?

Innehållsförteckning:

  1. Vem har ansvaret för Sveriges ekonomi?
  2. Vilka sitter i Finansdepartementet?
  3. Vad gör Sveriges finansminister?
  4. Vilka ministrar ansvarar för Finansdepartementet?
  5. Vad är ett kansliråd?
  6. Vilka ingår i Regeringskansliet?

Vem har ansvaret för Sveriges ekonomi?

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet.

Vilka sitter i Finansdepartementet?

Det statsråd som är chef för Finansdepartementet kallas finansminister. Nuvarande finansminister är Mikael Damberg. Finansmarknadsminister och biträdande finansminister är Max Elger. Civilminister är Ida Karkiainen.

Vad gör Sveriges finansminister?

En finansminister är den minister i en regering (kabinett) som ansvarar för den nationella ekonomiska politiken. Till en finansministers uppgifter hör statsbudget, att stimulera den nationella ekonomin, och att kontrollera statsfinanserna.

Vilka ministrar ansvarar för Finansdepartementet?

Finansdepartementet har tre statsråd, finansminister Mikael Damberg, finansmarknadsminister Max Elger samt civilminister Ida Karkiainen. Finansministern är departementschef. Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Vad är ett kansliråd?

Kansliråd är idag en titel på en tjänsteman i Regeringskansliet. Kanslirådet bereder och föredrar ärenden inför statsråden. Tidigare var kansliråd benämningen på ett flertal högre ämbetsmän inom statsdepartementet.

Vilka ingår i Regeringskansliet?

Regeringskansliets anställda Av Regeringskansliets i genomsnitt omkring 5 000 anställda, varav runt 4 700 tjänstgörande, är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.