:

Vad gör en vårdcentralschef?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en vårdcentralschef?
  2. Vad gör en klinikchef?
  3. Hur mycket tjänar en Chefssjuksköterska?
  4. Hur mycket tjänar Björn zoega?
  5. Vad är lönen för en tandsköterska?

Vad gör en vårdcentralschef?

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Det är vårdgivaren som bestämmer verksamhetschefens arbetsuppgifter, det vill säga vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter denne ska ha.

Vad gör en klinikchef?

Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Hur mycket tjänar en Chefssjuksköterska?

67 300 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar Björn zoega?

Nu har han gjort ett rejält lönelyft, rapporterar Dagens Nyheter. Sedan den 1 oktober förra året tjänar Björn Zoëga 270 600 kronor i månaden. Det är ökning med 12 procent, eller 29 600 kronor, jämfört med 2020. Lönen är hög i jämförelse med sjukhusdirektörer vid andra universitetssjukhus.

Vad är lönen för en tandsköterska?

Marknadslönen för tandsköterska ligger 2022 mellan 28 000 och 34 000 kronor per månad. Assisterar tandläkare, sterilarbete, röntgen, profylaktiska arbetsuppgifter, tandstensborttagning. Administration ingår i arbetet, såsom journalhantering, tidbokning och kallelser.