:

Hur mycket tjänar en truckförare i Norge?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar en truckförare i Norge?
  2. Vart kan man arbeta som förskollärare?
  3. Vilka utbildningskrav gäller för fastighetsmäklare i Storbritannien?
  4. Är det lätt att hitta jobb som förskollärare?
  5. Var kan man utbilda sig till fastighetsmäklare?

Hur mycket tjänar en truckförare i Norge?

De allra flesta kommer sammanlagt upp i en lön på ca 30 000 kr och vissa ännu mer om de även jobbar övertid. Har man turen att få en fast tjänst ligger lönen enligt SCB (statistiska centralbyrån) på ca 36 000 kr.

Vart kan man arbeta som förskollärare?

Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass för barn som fyllt sex år. Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år.

Vilka utbildningskrav gäller för fastighetsmäklare i Storbritannien?

England/Wales har en omfattande lagstiftning som styr fastighetsmäklarens verksamhet. Däremot har man ingen licensiering eller formella krav på den som skall arbeta som mäklare, yrket står öppet för alla.

Är det lätt att hitta jobb som förskollärare?

Förskollärare är ett av de akademiska yrken där det väntas bli brist på personal – och därmed lätt attjobb – när dem som börjar på högskolan i höst tar examen om några.

Var kan man utbilda sig till fastighetsmäklare?

Det finns lite olika vägar att gå. Det finns färdiga program att läsa i Gävle, Halmstad, Trollhättan, Malmö, Stockholm - KTH, Karlstad och Luleå. Utbildningarna skiljer sig dock åt och är på 2-4 år. Det finns även en uppdragsutbildning, där vi har ett samarbete med Företagsekonomiska Institutet (FEI).