:

Vad gör en Skogsrådgivare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Skogsrådgivare?
  2. Hur blir man skogsarbetare?
  3. Vad är Traktplanering?
  4. Hur mycket tjänar en skogsröjare?
  5. Vad gör en Traktplanerare?
  6. Vad är en virkesköpare?

Vad gör en Skogsrådgivare?

Som skogsrådgivare är vi experter på bland annat virkesmarknad, skogsskötsel, lagstiftning, upphandling, nyckelbiotoper, för att nämna några exempel. Genom många kunders berättelser vet vi att rådgivningen gör avtryck i både skogen och på kontot.

Hur blir man skogsarbetare?

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet, inriktning Skog. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux. Passande utbildningar kan även finnas på folkhögskolorna eller hos privata utbildningsanordnare. B-körkort kan ofta ställas som ett krav för att kunna få anställning.

Vad är Traktplanering?

För att en trakt ska bli planerad på rätt sätt är det en förutsättning att det vid planeringen är barmark så man kan göra en korrekt bedömning av bärighet och ytstruktur. Vid drivning i skog med maskiner så är det av största vikt att undvika markskador i terrängen. Det är det främsta målet med traktplaneringen.

Hur mycket tjänar en skogsröjare?

27 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en Traktplanerare?

Förr hade en traktplanerare mindre tid på kontoret för att redigera insamlat datamaterial, man var mer av en drivningsplanerare med uppgift att driva ut virket från skogen till vägkant. Idag är det mera ansvar på en traktplanerare när det främst gäller naturvården. En annan aspekt är utformningen av trakter.

Vad är en virkesköpare?

En virkesköpare har många uppgifter i sin arbetsbeskrivning. Den ska bland annat traktplanera, utföra administration, upprätta budget samt har miljöansvar och uppföljningsansvar för sina köp. En virkesköpare ska dessutom medverka vid till exempel skogsvård, slutreglering och avverkning av köpta poster.