:

Hur lång är logistiker utbildning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång är logistiker utbildning?
  2. Hur blir man Supply Chain Manager?
  3. Vad betyder supply chain på svenska?
  4. Vad menas med speditör?
  5. Hur ser en värdekedja ut?

Hur lång är logistiker utbildning?

Utbildningsvägarna för en logistiker varierar. Det finns flera treåriga kandidatprogram men också fyraåriga civilekonom- och femåriga ingenjörsprogram som erbjuder inriktning mot logistik. Det finns även utbildningar i logistik inom Yrkeshögskolan som är upp till två år långa.

Hur blir man Supply Chain Manager?

Masterutbildning i logistik & supply chain management Vanligt är också att specialisera sig inom logistik & supply chain management efter en kandidatexamen i ekonomi/ business. Master in supply chain management eller Master in Logistics etc finns på en rad högskolor och universitet.

Vad betyder supply chain på svenska?

En supply chain representerar stegen som det tar för att få produkten eller tjänsten från sitt ursprungliga tillstånd till kunden. Den är ett kedja som bestående av företag och dess leverantörer med målet att producera och distribuera en specifik produkt till den slutliga köparen.

Vad menas med speditör?

Speditörer fungerar som mellanhand mellan företaget som skickar sändningen och godsets slutdestination. Även om de inte själva utför transporterna, erbjuder speditören olika transportsätt som sjö-/oceanfrakt, järnvägstransport, vägtransport och flygfrakt.

Hur ser en värdekedja ut?

Värdekedjan beskriver de aktiviteter som sker i ett företag som skapar värde. Med värde menas det belopp som köparna är villiga att betala för den produkt som företaget erbjuder. Det totala värdet blir totalintäkten, alltså så många enheter företaget säljer för det pris som kunderna är villiga att betala för produkten.