:

Vad behöver man för att bli bilmekaniker?

Innehållsförteckning:

  1. Vad behöver man för att bli bilmekaniker?
  2. Hur länge jobbar en mekaniker?
  3. Hur lång är mekaniker utbildning?
  4. Vilka arbetstider har en mekaniker?
  5. Hur många timmar jobbar en bilmekaniker?

Vad behöver man för att bli bilmekaniker?

Utbildning. Grundutbildningen för bilmekaniker / fordonsmekaniker finns inom gymnasieskolan, på Fordons- och transportprogrammet. Programmet finns vid både kommunala som fristående skolor. Vuxenutbildning brukar finnas inom komvux och liknande utbildning kan även finnas inom yrkeshögskola.

Hur länge jobbar en mekaniker?

Efter tre års yrkeserfarenhet kallas en bilmekaniker för tekniker. Vid felsökningen arbetar bilmekanikern med elektronisk test- och mätutrustning som letar efter fel i bilens system. Bilmekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av.

Hur lång är mekaniker utbildning?

Det finns flera vägar att gå för att bli en mekaniker. Det tar cirka 2-4 år, beroende på om det är gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Vilka arbetstider har en mekaniker?

Arbetstiden genom tiden

  • 1889 kräver arbetarrörelsen åtta timmars arbetsdag. ...
  • 1900 börjar arbetstiderna att förkortas, huvudsakligen på lördagar så att veckoarbetstiden blir knappt 60 timmar.
  • 1905 regleras arbetstiden i det första Verkstadsavtalet (i dag Teknikavtalet) till högst 57 timmar i veckan.

Hur många timmar jobbar en bilmekaniker?

1900 börjar arbetstiderna att förkortas, huvudsakligen på lördagar så att veckoarbetstiden blir knappt 60 timmar. 1905 regleras arbetstiden i det första Verkstadsavtalet (i dag Teknikavtalet) till högst 57 timmar i veckan.