:

Vad krävs det för att bli tandhygienist?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs det för att bli tandhygienist?
  2. Vad är det för skillnad på tandhygienist och tandsköterska?
  3. Är det svårt att läsa till tandhygienist?
  4. Varför ska man gå till en tandhygienist?
  5. Hur många timmar jobbar tandsköterska?

Vad krävs det för att bli tandhygienist?

Tandhygienistutbildningen är tre år omfattande 180 högskolepoäng och leder till både yrkesexamen och kandidatexamen i oral hälsa/oral hälsovetenskap. Möjlighet finns att förlägga del av studietiden utomlands. Huvudområdet är oral hälsa och utbildningen har en nära koppling mellan teori och praktik.

Vad är det för skillnad på tandhygienist och tandsköterska?

Tandsköterska får ställa preliminär diagnos. Tandhygienisten jobbar oftast helt självständigt med egna patienter. Hygienisten kan göra undersökningar, ser till munhygienen, skrapar tandsten och instruerar patienterna för att de ska kunna ta hand om sina tänder hemma.

Är det svårt att läsa till tandhygienist?

– det mest utmanande är att lyckas förmedla det teoretiska vi lär oss till våra patienter i praktiken. Vad har varit roligast under utbildningen? – att kunna hjälpa patienter, se en förändring hos dem.

Varför ska man gå till en tandhygienist?

Varför ska jag till en tandhygienist? En tandhygienist är speciellt utbildad för att göra undersökningar och mindre behandlingar och är experter på att lära dig hur du tar hand om dina tänder och tandkött på bästa sätt. De har möjlighet att spendera längre tid tillsammans med dig än vad en tandläkare kan.

Hur många timmar jobbar tandsköterska?

Utbildningen är på heltid vilket är att jämställa med att arbeta på heltid. Du måste varje vecka ha tid att studera 40 timmar per vecka fördelat på måndag till fredag.