:

Vad gör en Systemtestare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Systemtestare?
  2. Vad är en QA Lead?
  3. Vad gör en QA ingenjör?
  4. Vad gör en testledare?
  5. Vad gör en QA läkemedel?

Vad gör en Systemtestare?

En systemtestare testar nya datasystem innan de blir färdiga att användas på marknaden. Systemtestarna lägger mycket arbetstid på att samarbeta med andra yrkesgrupper inom området. Detta är ett yrke där du även arbetar med att planera, leda och delta i testarbetet.

Vad är en QA Lead?

QA kan här syfta till både en QA lead som leder hela Quality assurance gruppen eller en auditör, revisor som genomför revisioner internt eller externt. För Quality Control, Test och kontroll – delen finns ett antal titlar bland annat QA-engineer, QA-tester och QC-tester. Kärt barn har många namn kan vi klart se.

Vad gör en QA ingenjör?

En specialist eller ingenjör inom quality assurance har som främsta mål att säkerställa att ingen defekt produkt eller tjänst har möjligheten att nå kunden. Specialisten är ofta en strukturerad och duktig problemlösare som är tekniskt lagd och har erfarenhet från produktion, produktionsteknik eller inköp.

Vad gör en testledare?

Testledaren skriver felrapporter och överlämnar dem till den som har beställt programmet eller systemet. Testledarens goda inblick medför ofta att han eller hon kan ge förslag på förändringar eller förbättringar i systemen. Kunskapen som systemtestare har efterfrågas många gånger i arbetet med att skapa nya produkter.

Vad gör en QA läkemedel?

Härom året bytte Elin avdelning till Quality Assurance (QA), som ansvarar för att de läkemedel Octapharma tillverkar uppfyller kraven på kvalitet och patientsäkerhet. I rollen som QA Manager arbetar Elin bland annat med att kvalitetssäkra QC-labben samt granska och godkänna dokumentation.