:

Vad gör en sjökapten?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en sjökapten?
  2. Vad krävs för Lättmatros?
  3. Vad heter dom som jobbar på båt?
  4. Vad tjänar en Fartygskapten?
  5. Vad heter dom som kör båt?

Vad gör en sjökapten?

Som sjökapten arbetar du såväl övervakande som operativt på fartygets brygga. Du arbetar även praktiskt med till exempel lastning och lossning samt säkerhet ombord. Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss.

Vad krävs för Lättmatros?

För att erhålla en behörighet som lättmatros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen ha minst sex månaders däcktjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som har samband med vakthållning på bryggan.

Vad heter dom som jobbar på båt?

Besättning är alla de människor som arbetar ombord på ett fartyg. De som är chefer ombord kallas befäl, de andra kallas besättning.

Vad tjänar en Fartygskapten?

Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 40 000 kr per månad. Efter ytterligar ett par år kan de högsta befattningarna erhållas och då stiger lönen ytterligare men hur mycket beror på storlek och typ av fartyg.

Vad heter dom som kör båt?

Befälhavaren är chef ombord och är ytterst ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Befälhavaren är den mest erfarna vad gäller navigering och är den som kör till och från kaj. Befälhavaren är också ansvarig för säkerheten ombord. Befälhavaren är den som sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt.