:

Hur mycket tjänar en kultursekreterare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar en kultursekreterare?
  2. Vad gör en Byggnadsvårdare?
  3. Hur mycket kostar det att stoppa upp en katt?
  4. Vad gör en pressansvarig?
  5. Vad gör en presschef?
  6. Hur mycket tjänar en kulturarbetare?

Hur mycket tjänar en kultursekreterare?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en Byggnadsvårdare?

Byggnadsvård handlar om att vårda vår gemensamma skatt av äldre byggnader och miljöer.” “Byggnadsvård handlar till stor del om att vårda kunskapen om hur man byggde förr. Att använda sig av samma material och metoder vid renovering av sitt hus, som när huset en gång byggdes.”

Hur mycket kostar det att stoppa upp en katt?

Processen tar lång tid, upp mot ett halvår. Ett företag tar motsvarande 5 000 kronor för att frystorka döda älsklingar åt sörjande mattar och hussar.

Vad gör en pressansvarig?

Som pressansvarig ansvarar du för den dagliga relationen med press och övrig media och innehar ansvar för bolagets mediebild och PR-arbete. Arbetet bedrivs på såväl proaktiv som reaktiv basis och omfattar ansvar för samtliga aktiviteter som kan hänföras till Ifs relationer med press och annan media.

Vad gör en presschef?

Presschefen leder massmediearbetet inom verksamheten, är ofta medlem av verksamhetens ledningsgrupp och kan vara chef för en större eller mindre grupp medarbetare som arbetar med medierelationer.

Hur mycket tjänar en kulturarbetare?

Varje år bestäms av alltinget vilka konstnärer som ska beviljas så kallad hederslön. Lönen uppgår till 114 000 kronor och utgår för 2010 till 28 personer. På grund av den finansiella krisen ifrågasattes ordningen under december 2009. Dock utgick hederslön även under 2010 för kulturarbetare på Island.