:

Vad gör en IT Säkerhetsarkitekt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en IT Säkerhetsarkitekt?
  2. Varför behövs arkitekter?
  3. Vad gör en IT administratör?
  4. Vad gör man som systemförvaltare?
  5. Hur mycket tjänar en systemförvaltare?

Vad gör en IT Säkerhetsarkitekt?

Du fungerar ofta som länken mellan de personer som utvecklar tekniken och de som använder den. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. I yrket ser du till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet.

Varför behövs arkitekter?

Som arkitekt skapar du fungerande och tilltalande lösningar för byggnader, stadsdelar och miljöer i städer, samhällen och i naturlandskap. Under arbetets gång är det flera förutsättningar att ta hänsyn till som bland annat: tekniska. ekonomiska.

Vad gör en IT administratör?

Några av de vanligaste arbetsuppgifter är utveckling av programvara, system och hårdvara, datadrift, underhåll av system, utbildning av användare, projektledning, planering av IT-stöd och driftsäkerhet. Det finns många olika utbildningsvägar att välja mellan.

Vad gör man som systemförvaltare?

En systemförvaltare arbetar med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. De ser till att systemet hela tiden utvecklas så att det stöder verksamheten i företaget, att det är säkert och att de som använder det vet hur de ska göra.

Hur mycket tjänar en systemförvaltare?

46 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.