:

Vad är likvärdig utbildning till socionom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är likvärdig utbildning till socionom?
  2. Kan man jobba som socialsekreterare utan utbildning?
  3. Kan man validera till socionom?
  4. Vill inte jobba som socionom?
  5. Vad krävs för att läsa till socionom?

Vad är likvärdig utbildning till socionom?

- Högskoleutbildning inom samhälls-beteendevetenskap minst 210 poäng ex socionom eller annan högskoleutbildning inom relevant område som av arbetsgivare bedöms likvärdig. - Socialpedagog, behandlingsassistent eller likvärdig kompetens.

Kan man jobba som socialsekreterare utan utbildning?

Hej, Den vanligaste vägen till yrket Socialsekreterare är att utbilda sig till Socionom. Men det finns även exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil. kand i socialt arbete får anställning som socialsekreterare.

Kan man validera till socionom?

Detta har vållat problem för HDa eftersom beslut har fattats om att från 2016-01-01 lägga ner kandidatexamina i ett flertal ämnen, däribland kandidatexamen i socialt arbete. Konsekvensen av beslutet innebär att validering av obehöriga socialarbetare endast kan ske i relation till socionomprogrammets examensmål.

Vill inte jobba som socionom?

Många jobb kräver högskoleutbildning men specificerar inte vilken så då är det fritt fram att söka dessa. Skulle du hitta hittta något jobb som du tror att du har kompetens för så kan du söka det också, trots att de inte uttryckligen frågar efter en socionom. Lycka till! Hitta en utbildning!

Vad krävs för att läsa till socionom?

För att bli socionom måste du ha en examen från socionomprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Därefter kan du jobba med olika typer av yrken inom socialt arbete. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inriktningen men generellt så arbetar du med att förändra människors liv på ett positivt sätt.