:

Vad ger lärarprogrammet för examen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ger lärarprogrammet för examen?
  2. Är det svårt att bli yrkeslärare?
  3. Hur lång är utbildningen till yrkeslärare?
  4. Är lärare kandidatexamen?
  5. Vilken typ av examen är lärarexamen?

Vad ger lärarprogrammet för examen?

Studenter som är antagna till lärarprogrammet har rätt att slutföra sin utbildning för att få lärarexamen senast . Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.

Är det svårt att bli yrkeslärare?

För att antas till en yrkeslärarutbildning krävs specialiserade yrkeskunskaper som går att validera och aktuell arbetslivserfarenhet, vilket brukar röra sig om minst tre år. Man ska också läsa totalt 90 poäng didaktik, pedagogik och praktik.

Hur lång är utbildningen till yrkeslärare?

Yrkeslärarutbildningen är 1,5 år lång, det vill säga 90 högskolepoäng. För att antas till yrkeslärarutbildningen krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning eller en kombination av dessa tre.

Är lärare kandidatexamen?

Alla lärarutbildningar leder till någon typ av lärarexamen. Det vet de flesta som ger sig in på en lärarutbildning. Vad många inte vet är däremot att vissa lärarutbildningar också kan leda till en s.k. generell examen. Alltså en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Vilken typ av examen är lärarexamen?

Yrkesexamina

ExamenLängdHögskolepoäng
Specialpedagogexamen (kräver lärarexamen)1,5 år90 hp
Tandläkarexamen5 år300 hp
Veterinärexamen5,5 år330 hp
Ämneslärarexamen4,5/5/5,5 år270/300/330 hp