:

Vad innebär en fredsbevarande operation?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär en fredsbevarande operation?
  2. Vad menas med fredsbevarande styrkor?
  3. Vad är de fredsbevarande styrkornas huvuduppgifter?
  4. Vad har FN soldater för uppgift?
  5. Vilka länder har störst militär?

Vad innebär en fredsbevarande operation?

Förenta Nationerna bidrar till att bevara internationell fred och säkerhet bland annat genom sina fredsbevarande operationer. Dessa upprättas av säkerhetsrådet och leds av generalsekreteraren. Beslut om finansiering av fredsbevarande operationer tas av generalförsamlingen.

Vad menas med fredsbevarande styrkor?

Fredsbevarande insatser (på engelska Peacekeeping, PK) är trupper som utför fredsbevarande operationer. Dessa utförs med stöd av FN-stadgans kapitel VI. Vanligast och mest känd är FN:s fredsbevarande styrkor, varav Sverige varit delaktig i flertal.

Vad är de fredsbevarande styrkornas huvuduppgifter?

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var huvudsyftet när man skrev FN-stadgan 1945.

Vad har FN soldater för uppgift?

FN:s fredsinsatser består av militär personal såväl som polis och civil personal. Deras övergripande uppgift är att bevara och skapa internationell fred och säkerhet och vanligtvis skapas dem genom ett beslut från säkerhetsrådet.

Vilka länder har störst militär?

USA störst i klassen: står för 39 procent av totala utgifterna. Föga överraskande är det USA som står för merparten av utgifterna. Under Donald Trumps sista år i Vita huset ökade militärutgifterna med fyra procent, och ligger nu på 778 miljarder dollar.