:

Vad krävs för att bli textillärare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli textillärare?
  2. Hur blir man en designer?
  3. Vad tjänar en Textillärare?
  4. Hur mycket tjänar en slöjd lärare?
  5. Vad gör en Träslöjdslärare?

Vad krävs för att bli textillärare?

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som textilslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5hp, Textilslöjd -...

Hur blir man en designer?

Utbildning. Det finns passande för designers utbildningar inom olika skolformer och på olika nivåer. De akademiska utbildningarna är 3 års heltidsstudier,180 hp, och kan leda till kandidatexamen. De flesta grundutbildningar på högskolenivå ger möjligheten att fortsätta ytterligare 2 år (120 hp) till en masterutbildning ...

Vad tjänar en Textillärare?

36 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en slöjd lärare?

36 200 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en Träslöjdslärare?

Arbetsbeskrivning. Du kommer att undervisa elever i åk 3-6 i träslöjd i vår egen träslöjdslokal. I ditt arbete ingår alla förekommande läraruppgifter och att anpassa undervisningen för elevgruppen. På skolan finns ytterligare slöjdlärare vilket innebär möjligheter för samarbete inom slöjdområdet.