:

Kan man läsa till sjuksköterska utan matte B?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man läsa till sjuksköterska utan matte B?
  2. Kan man plugga till sjuksköterska efter vård och omsorg?
  3. Har man matte i sjuksköterskeprogrammet?
  4. Vad kan man bli utan matte B?
  5. Vad är utbildning till sjuksköterska?
  6. Hur ska du Utbilda dig till sjuksköterska?
  7. Hur länge ska du jobba som sjuksköterska?

Kan man läsa till sjuksköterska utan matte B?

Sjuksköterskeprogrammets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Som alternativ till Naturkunskap B kan kombinationen Fysik, Kemi och Biologikurs A användas. Matte B går alltså inte att slippa undan, tyvärr.

Kan man plugga till sjuksköterska efter vård och omsorg?

Svar: Det är möjligt att bli behörig att söka till Sjuksköterskeprogrammet* direkt efter Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet men den behörigheten får man inte automatiskt. Det gäller att välja de rätta valbara kurserna.

Har man matte i sjuksköterskeprogrammet?

För att gå Sjuksköterskeprogrammet krävs även Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Vad kan man bli utan matte B?

Här får du några fler exempel... - Integrations- och mångfaldsstudier; Förskollärarprogrammet; Folkhälsovet. programmet; Biblioteks-och-informationsvetenskap; Idrottsvet. program; Entreprenöriellt företagande.

Vad är utbildning till sjuksköterska?

Utbildning till Sjuksköterska erbjuds på högskola/universitet och längden på den är 3 år på heltid, behörighet Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (eller B), Naturkunskap 2 (eller B) , Samhällskunskap 1b (eller A).

Hur ska du Utbilda dig till sjuksköterska?

Utbilda dig till sjuksköterska. Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Hur länge ska du jobba som sjuksköterska?

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.