:

Hur blir man skattekonsult?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man skattekonsult?
  2. Hur mycket tjänar en skattejurist?
  3. Vad tjänar en skatterådgivare?
  4. Vad tjänar en jurist på Skatteverket?
  5. Vad är en skattejurist?
  6. Hur mycket tjänar en utbildad jurist?

Hur blir man skattekonsult?

Akademisk utbildning med ekonomisk och/eller juridisk inriktning krävs. Bra förberedande grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, men i första hand på Ekonomiprogrammets inriktning Ekonomi. Motsvarande förberedande grundutbildning finns även på folkhögskolorna och erbjuds inom komvux.

Hur mycket tjänar en skattejurist?

59 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en skatterådgivare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201654 500 kronor59 800 kronor
201752 100 kronor60 700 kronor
201855 500 kronor58 900 kronor
201956 400 kronor61 500 kronor

Vad tjänar en jurist på Skatteverket?

Den högsta lönenivån bland dessa återfinns på Skatteverket med median 39 000, Domstolsverket 38 700 och Försäkringskassan 35 000. De bäst betalda (över 100 000) juristerna inom privat sektor återfinns inom industrin, bank och finans samt försäkringsbolag och advokatbyråer.

Vad är en skattejurist?

En skattejurist är en juris med inriktning på skatterätt. Skatterätt är det rättsområde som reglerar den offentliga sektorns beskattning av privatpersoner, bolag och andra juridiska personer. Inom skatterätt regleras till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatt och arbetsgivaravgifter.

Hur mycket tjänar en utbildad jurist?

En vanlig jurist har en ingångslön på cirka 30 000* kronor, men du kan räkna med en snabb löneutveckling. När du kommit in i yrket och skaffat dig erfarenhet kan du få en lön som ligger mellan 50 000* och 60 000* kronor i månaden.