:

Hur ser arbetsmarknad ut för administratörer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser arbetsmarknad ut för administratörer?
  2. Vad gör en Serviceadministratör?
  3. Vad gör en arbetsmarknadsenhet?
  4. Vad gör man som kanslist?
  5. Vad gör en Arbetsmarknadskoordinator?
  6. Hur jobbar en fondförvaltare?
  7. Vad gör en aktieförvaltare?
  8. Vad har en kanslist i lön?

Hur ser arbetsmarknad ut för administratörer?

Prognosen för Administratör är att det är svårt att få jobb, men undantag av Vårdadministratörer - det är yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrket Vårdadministratör. Kika gärna på yrkeshögskoleutbildnignar till vårdadmin/med.

Vad gör en Serviceadministratör?

Som administratör arbetar du med att assistera eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt kan du som administratör även ha ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt.

Vad gör en arbetsmarknadsenhet?

Vad gör arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten, AME, samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vår viktigaste uppgift är att stötta dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att du kan försörja dig själv, på ett sätt som är hållbart även på längre sikt.

Vad gör man som kanslist?

Utför annat kontorsarbete än inom Exempel på arbetsuppgifter: Sköter löpande ärenden inom administration. Kontrollerar, kompletterar, registrerar, besvarar förfrågningar m.m. Skriver protokoll, brev, tabeller och andra dokument. Gör uträkningar och avstämningar.

Vad gör en Arbetsmarknadskoordinator?

Det är viktigt att en arbetsmarknadskoordinator håller sig uppdaterad och har kunskap om arbetsmarknaden och vilka vägar det finns till arbete. Enligt vår erfarenhet bör en arbetsmarknadskoordinator lägga ca ¼ av sin arbetstid på aktiviteter kopplat till arbetsgivare.

Hur jobbar en fondförvaltare?

Fondförvaltare förvaltar de värdepapper som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer. Fondförvaltaren är ombud för uppdragsgivaren som äger värdepappersportföljen. Mindre kundföretag och privatpersoner köper portföljförvaltning hos banker eller värdepappersbolag.

Vad gör en aktieförvaltare?

Förvaltar, köper samt säljer aktier, obligationer och andra värdepapper. Sätter upp finansiella mål och utvecklar strategier för att nå dem. Förvaltar fonder. Övervakar resultat från investeringar, granskar och reviderar investeringsplaner utifrån behov och förändringar på marknaden.

Vad har en kanslist i lön?

31 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.