:

På vilka olika sätt kommer målen att inledas?

Innehållsförteckning:

  1. På vilka olika sätt kommer målen att inledas?
  2. När tar Högsta domstolen upp fall?
  3. Vad krävs för att Högsta domstolen?
  4. Vad är ett prövningstillstånd?
  5. Vad krävs för att överklaga till Högsta domstolen?

På vilka olika sätt kommer målen att inledas?

Så här går det till när Högsta förvaltningsdomstolen handlägger ett mål.

  • Målet kommer till domstolen. När ett överklagande eller en ansökan kommer till Högsta förvaltningsdomstolen registrerar domstolen ett mål. ...
  • Beslut om prövningstillstånd. ...
  • Om målet får prövningstillstånd. ...
  • Föredragning av målet. ...
  • Avgörande och expediering.

När tar Högsta domstolen upp fall?

Så lång tid tar det Högsta domstolen fattar i normalfallet beslut i frågan om prövningstillstånd inom ett par månader från det att överklagandet kom in till domstolen. Beslutet fattas av ett eller flera justitieråd. Andelen ansökningar om prövningstillstånd som avgörs av ett justitieråd brukar vara ca drygt 90 %.

Vad krävs för att Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden - prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Vad är ett prövningstillstånd?

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Vad krävs för att överklaga till Högsta domstolen?

Högsta domstolen kan pröva domar och beslut som överklagas från hovrätten. Det krävs dock prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp målet.