:

Hur fungerar EDI faktura?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar EDI faktura?
  2. Vad kostar EDI?
  3. Vad är EDI PostNord?
  4. Varför EDI?
  5. Vad betyder faktura ID?
  6. Vad betyder ej Attesterad?
  7. Vem ska attestera ett kvitto?

Hur fungerar EDI faktura?

EDI-faktura även kallad E-faktura (elektronisk faktura) är en faktura som skickas helt elektroniskt. EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange och innebär att fakturan överförs till mottagaren som strukturerad information i ett överenskommet format.

Vad kostar EDI?

EDI står för Electronic Data Interchange och innebär att vi kostnadsfritt överför standardiserade, elektroniska affärsdokument till ditt företags datasystem. EDI-fakturor är speciellt fördelaktiga för verksamheter med många anläggningar, till exempel landsting, fastighetsbolag och kommuner.

Vad är EDI PostNord?

EDI är en branschstandard som stöds av SFTI* för att främja industrin för e-handel och omfattar bland annat fakturor. PostNord Sverige stödjer EDI-fakturor på formatet SVEfaktura och EDI-specifikationer på formatet EDIFACT.

Varför EDI?

Varför EDI? EDI är ett system som är byggt på digitalisering och därmed enkelhet vilket gör att användandet av EDI-fakturor är effektivt, man sparar på både tid och kostnader i företaget.

Vad betyder faktura ID?

I de flesta fall, när ett GLN-nummer efterfrågas, räcker det att informera om att du kan ta emot e-fakturor, att du uppger ditt organisationsnummer (ID) och att InExchange är din VAN-operatör. Har du behov av att få e-fakturor skickade till flera olika adresser inom företaget så behöver du GLN-nummer.

Vad betyder ej Attesterad?

Inom företag är det vanligt att använda en attestant som ansvarar för att granska och godkänna fakturor. Innan en faktura bokförs som en kostnad och läggs in för betalning i verksamhetens affärssystem ska den alltså attesteras. Om något inte stämmer på fakturan ska den inte attesteras.

Vem ska attestera ett kvitto?

sön , 35 Eftersom det rör sig om en kvittens (kvitto) på en försäljning så är det säljaren som skriver under och på så vis bekräftar att denne har tagit emot betalning för försäljningen.